Tootegrupid

MÜÜGITINGIMUSED

Me teame, et see on igav ja tülikas, aga siin nõuavad Eesti e-kaubanduse reeglid pikka juriidilist juttu sellest, kuidas meie käest tellimine käib. NB! Tarbija oled Sina! Kui tellid, siis tähendab, et oled alltoodud tingimustega nõus.

1. Müügitingimuste kehtivus

1) Müügitingimused kehtivad kalaretk.ee Veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Kalaretk OÜ (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel kalaretk.ee.

 

2. Hinnainfo

1) Kõik veebipoes toodud hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu.

2) Ostude hinnale lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.

3) Kõik kalaretk.ee veebipoes kuvatud hinnad kehtivad ainult kalaretk.ee veebipoes. Veebipoe hinnad võivad erineda Kalaretk OÜ teistes müügikanalites ja pakkumistes pakutud hindadest.

4) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni 7 kalendripäeva pärast tellimuse vormistamist.

5) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

6) Veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel kalaretk.ee

7) Mittestandardsete mõõtudega kaupade tarnimisel võivad transpordi hinnad erineda tavapärastest.

 

3.Tellimuse vormistamine

1) Lisage kõik soovitud tooted ostukorvi.

2) Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvis lingile „Telliˮ.

3) Järgnevalt tehke valik, kas soovite tellimuse sooritada ühekordselt või püsikliendina (kui veebipoes on selline jaotus).

4) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Maksmaˮ. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda vastavalt enda valitule kas pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, Paypal vm) või teiste makselahenduste abil pankades euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt. Kui olete sisestanud süsteemi oma e-maili aadressi, saadetakse tellimuse kinnitus ka vastavale e-maili aadressile.

5) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine. Kalaretk OÜ ei vastuta kauba kohaletoimetamise vigade või viivituste eest juhul, kui Tarbija esitatud andmed on ebaõiged.

6) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E-R 09:00 – 17:00. Laos olemasolevate kaupade tellimused töödeldakse ja saadetakse välja hiljemalt järgmisel tööpäeval. Tellimist vajavate kaupade puhul täidetakse tellimus vastavalt kaupade saabumisele. Sellisel juhul võtab Kalaretk OÜ esindaja alati Tarbijaga järgmisel tööpäeval telefonitsi või meilitsi ühendust ja täpsustab tarneaja ja -viisi. Reedel peale kella 17:00 ja nädalavahetusel tehtud tellimused töödeldakse järgmisel esmaspäeval. Eelnevalt kirjeldatu kehtib ka „Tartu piires käest kätteˮ tarnevaliku puhul.

 

4. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub Veebipood andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või Veebipoe poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub Veebipoele tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7 kalendripäeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe (Kalaretk OÜ) pangakontole.

 

5. Kohaletoimetamine

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Veebipood tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

2) Kalaretk.ee veebilehel näidatud töötlemise ja kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.

3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4) Veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.

 

6. Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (vastavalt VÕS § 53 lg 4 ei saa Tarbija lepingust taganeda: asjade puhul, mis on valmistatud, arvestades Tarbija isiklikke vajadusi; asjade ja teenuste puhul, mis on tellitud, valmistatud või teostatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt; asjade puhul, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada - mis on kiiresti riknev või mille kasutamistähtaeg on möödunud; asjade puhul, mis on ajakirjad või muud perioodiliselt ilmuvad trükised).

2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra (sealhulgas jaemüügipakendi) halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest sel juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt kaupluses teha.

3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab veebipoe kalaretk.ee kodulehelt, ning saata see aadressile Kalaretk OÜ, Nõlvakaare 8, Raadi, Tartumaa või e-mailile epood@kalaretk.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

4) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

5) Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui Veebipood on nõustunud kaubale ise järele tulema.

6) Veebipood tagastab taganemisavalduse ja kauba kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud.

 

7. Vääramatu jõud

1) Veebipood ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.

 

8. Isikuandmete töötlemine

1) Tarbija annab Veebipoe lehel andmeid sisestades ning vastava kinnitusega Veebipoele õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-posti aadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Veebipoel on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi, telefoni ja e-posti aadressi teadete ja informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud nõusoleku kalaretk.ee lehel.

5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel igasugune ligipääs.

 

9. Pretensioonide esitamise kord

1) Veebipood vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Veebipoe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume koheselt lõpetada kauba kasutamise.

4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Veebipood ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab Veebipood.

5) Veebipood ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada meilile epood@kalaretk.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus. Võimalusel palume lisada foto(d) mittevastavuse või puuduste kohta.

7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Tarbijal on õigus nõuda Veebipoe ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Tarbija pretensioon on põhjendatud ja Veebipood ei suuda kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, Tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.